Petycja naszego Związku Zawodowego spotkała się z zainteresowaniem Ministerstwa

PETYCJA:

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2022-08-03

Dane nadawcy

Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Solidność”
24-100 Puławy (miasto)
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
Województwo: LUBELSKIE
Powiat: puławski
Gmina: Puławy (gmina miejska)

Dane adresata

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (00-513 ŚRÓDMIEŚCIE (DZIELNICA M.ST. WARSZAWY), WOJ. MAZOWIECKIE)

wniosek

Wniosek o przestrzeganie przez Rzeczpospolitą Polska konwencji MOP o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Szanowna Pani Minister!Wszystkie związki zawodowe u danego pracodawcy poza takim jednym wszczęły spór zbiorowy:
http://www.solidnosc.pulawy.pl/ogolne/spor-zbiorowy-w-zap/Pismo to dotyczy sporu zbiorowego przede wszystkim o wynagrodzenie.Pracodawca arogancko udaje, że nie ma sporu zbiorowego.Mimo skargi na to i możliwości przeprowadzenia pilnej kontroli oraz złożenia zawiadomienia o przestępstwie PIP – OIP w Lublinie umywa ręce, jak Piłat.Pani Minister, czy w Polsce obowiązują konwencje MOP o rozwiązaniu sporów zbiorowych, czy nie?Czy Związek Zawodowy wobec de facto, jak na to wskazuje koncepcja prawa międzynarodowego o effet utile, nieobowiązywania na Lubelszczyźnie na obszarze działania PIP – OIP w Lublinie konwencji MOP o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ma złożyć na to skargę na Rzeczpospolitą Polską do Komitetu Wolności Związkowych MOP? Czy musimy w tej sprawie spotykać się po przeciwnych stronach na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy? Związek prosi o konkretną odpowiedź.Związek oczekuje pilnej interwencji, a w szczególności zdecydowanego zachęcenia PIP – OIP w Lublinie do większego zaangażowania PIP – OIP w Lublinie w przykładaniu się do służby, a zwłaszcza do niezwłocznego i efektywnego wykorzystania przysługującego PIP instrumentarium prawnego celem zachęcenia pracodawcy do przestrzegania konwencji MOP o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – które zresztą mają pierwszeństwo przestrzegania przed polskimi ustawami.Należy zacząć od przeprowadzenia pilnej kontroli u pracodawcy pod kątem rażącego uchylania się od negocjacji ze związkami zawodowymi w ramach rozwiązywania sporu zbiorowego, który – jak to w życiu bywa, w naszym Narodzie znękanym inflacją – dotyczy przede wszystkim podwyżek.Jeśli ta sugestia nie pomoże, to PIP powinna złożyć zawiadomienie o przestępstwie.Związek wnosi o udzielenie odpowiedzi na niniejszy wniosek wyłącznie przez ePUAP.Łączę wyrazy szacunkuBartłomiej TarkowskiPrzewodniczącyreprezentacja zgodna z KRSDokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2022-08-03T09:44:20.228+02:00
Podpis elektroniczny

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *