OCENA OBECNEJ SYTUACJI W GRUPIE AZOTY ZAKŁADACH AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

Z uwagi na podpisanie listu intencyjnego rozpoczynającego etap badań dotyczących przejęcia Zakładów Azotowych w Puławach przez Orlen przedstawiamy nasze stanowisko na temat trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Spółka:

1. Uważamy, że do zaistniałej trudnej sytuacji ekonomiczno–finansowej doprowadziło nieudolne zarządzanie Spółką w ostatnich latach, oraz brak w tym czasie jakichkolwiek pozytywnych działań ze strony właściciela – Grupy Azoty w Tarnowie, jak i Skarbu Państwa.

Niewłaściwa i spóźniona reakcja na zmianę czynników zewnętrznych, przyzwolenie na bogacenie się innych spółek Skarbu Państwa kosztem Puław, „rozpasany do bizantyjskich” rozmiarów sponsoring, opóźnione i w wielu przypadkach nietrafione inwestycje, to tylko niektóre błędy w zarządzaniu, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji.

  2. Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy od organów naszej Spółki, Grupy Azoty
  w Tarnowie oraz Państwa Polskiego, w tym Ministerstwa Aktywów Państwowych, które doprowadziły i dopuściły do obecnej sytuacji działań jednoznacznych i zdecydowanych
  w celu wyprowadzenia naszej Spółki z kryzysu i powrotu na drogę rozwoju.

  3. Nie będziemy wypowiadali się na temat działań Spółki Orlen, dopóki nie będą znane konkretne propozycje dla Puław, które nie zostały nam przedstawione w obiecanym terminie. Dnia 6 czerwca 2023 r. Prezes Orlenu dał nam do zrozumienia, że w przypadku przejęcia Puław, planowana jest likwidacja Spółki Akcyjnej w Puławach, a my doskonale wiemy, że to nie jest krok w kierunku rozwoju Puław a wręcz w ich dalszym uprzedmiotowieniu!

  Uważamy, że priorytetowa droga  wyjścia Puław z kryzysu powinna być oparta
  o samodzielne  jej funkcjonowanie, bez żadnego podporządkowania pionowego pod inną Spółkę. Będzie to oczywiście możliwe po zrekompensowaniu miliardowych danin przekazanych przez Puławy głównie do Tarnowa oraz innych strat poniesionych w wyniku tej wieloletniej zależności. Biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalne i globalne oraz jeszcze posiadane przez Puławy zasoby materialne i intelektualne uważamy, że samodzielnie zarządzane Puławy są w stanie w ciągu kilku lat wrócić do roli jednego z globalnych championów produkcji nawozowo – chemicznej.

  Spółka nasza, nigdy w historii nie korzystała z finansowej pomocy państwa i teraz też takiej pomocy nie potrzebuje. Potrzebuje zaś działań przywracających jej zdolność samostanowienia z profesjonalnym Zarządem dbającym o interesy Puław.

  4. Jako odpowiedzialne związki zawodowe uważamy, że najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji i sprzedaży, a tym samym utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

  Nie będziemy więc prowadzili „wazeliniarskiej” dyskusji zarówno z Orlen jak i z Zarządem Spółki, czyli z tymi, którzy według naszej oceny  przyczynili się do obecnej sytuacji,  dopóki nie będą przedstawione konkretne propozycje programowe. Będziemy twardo żądali realnych programów wyjścia z niezawinionego przez pracowników kryzysu, zabezpieczenia miejsc pracy i warunków płacowych oraz zabezpieczenia Puław przed drenażem finansowym przez inne regiony Polski.

  5. Aby powyższy scenariusz zakończył się sukcesem, konieczna jest jedność i poparcie załogi oraz współpraca związków zawodowych. Sytuacja Spółki jest bardzo trudna i wszelkie działania kolaboracyjne z rządzącymi są igraniem z losem pracowników, firmy i Puław.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *