ZAP – posiedzenie Komisji BHP

W piątek 29.09.2023 r. o godzinie 10:00 w świetlicy budynku B6 na przedpolu zebrała się komisja BHP.

Na początku spotkania omówione zostały wypadki przy pracy, których w GA ZAP do dnia spotkania wystąpiło 17. Jak zauważono, średnio stanowiło to około połowę wypadków w porównaniu do lat ubiegłych. 

Kolejnym punktem było omówienie zmian w planie operacyjno ratowniczym GA ZAP. Większość z nich związana była z przejęciem uprawnień dla zdarzeń poza Spółką przez Państwową Straż Pożarną.

Następnie zaprezentowano nowe tabele norm, głównie na pakowniach, gdzie dopuszczono możliwość wyboru zabezpieczenia BHP w postaci rękawic i okularów ochronnych z uwagi na różne preferencje pracowników i wygodę użytkowania. Dodane zostały wkładki bawełniane do rękawic, które chronią na wypadek niskich i wysokich temperatur.

Przedstawiono też nowy system zaopatrywania w odzież ochronną, którego główną ideą jest dostępność odzieży dla pracowników od ręki. Omawiane były również prace nad zmianą sposobu zaopatrywania pracowników w wodę pitną. Na podstawie bardzo dobrych opinii pracowników  korzystających z testowo ustawionych dystrybutorów wody, miały by one zastąpić tę z rozlewni STOZAP. Przedstawiono także pomysły na zastąpienie dotychczasowych – papierowych kartek żywnościowych elektronicznymi formami rozliczeń posiłków profilaktycznych. Wszystkie trzy sprawy są w trakcie uzgodnień.

Dyskutowano także kwestie badań okresowych i problemy związane ze zwiększoną ich liczbą po okresie pandemii. Po dyskusji nastąpiło podsumowanie i na tym spotkanie zakończono. (ZB)

Dodaj komentarz