ZAP – posiedzenie Komisji Socjalnej

W dniu 24.05.2024 r. zebrała się Komisja Socjalna w sprawie opiniowania wniosków o pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych  GA ZAP na 2024 r. w kategoriach:

– remontowe,

– budowa/zakup domu/mieszkania,

– spłata kredytu.

Pożyczki zostały przyznane wszystkim osobom spełniającym wymagania regulaminu ZFŚS GA ZAP. Pracownicy składający wnioski zostaną powiadomieni o decyzji Komisji, przez Sekcję Socjalną w ciągu najbliższych dni (ZB)