ZAP – negocjacje płacowe

W dniu 07.06.2024 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli ZZ przy ZAP z Zespołem ds. negocjacji wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2024 rok. W spotkaniu wzięli także udział Prezes Zarządu Pan Hubert Kamola oraz Członek Zarządu Pan Andrzej Skwarek.

Na wstępie Pan Prezes scharakteryzował uwarunkowania zewnętrzne, a następnie odniósł do nich sytuację Spółki i omówił działania podejmowane przez Zarząd.

Po krótkiej dyskusji udzielił odpowiedzi na pytania strony związkowej przedstawione poprzednio. Na prośbę o ich bezpośrednie zakomunikowanie załodze, zaoferował wystąpienie w rozgłośni zakładowej.

Dyskutowano również o nagrodzie na Dzień Chemika oraz wskaźniku wynagrodzeń na 2024.

Finalnie oba tematy pozostawiono do omówienia na kolejnym spotkaniu (ZB).