ZAP – Spotkanie z Prezesem Grupy

W dniu 21.06.2024 r. na zaproszenie Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. przybyli na spotkanie z Prezesem Adamem Leszkiewiczem i Prezesem Hubertem Kamolą przedstawiciele 9 Organizacji Związkowych.

Podkreślono, że obecna sytuacja Zakładów Azotowych Puławy nie jest zadowalająca, a wręcz tragiczna – co nie jest tajemnicą. Nasza Spółka wymaga planu naprawczego. Wspomniano że obecnie trwają w naszej Spółce intensywne kontrole instytucji państwowych (NIK, CBA), a także mamy szereg audytów.

Nowy Zarząd postanowił ograniczyć koszty poprzez ograniczenia etatów, ponoć tylko menadżerskich,a także poprzez program dobrowolnych odejść na emerytury. W planach przewidziana jest zachęta finansowa dla pracowników do przejścia na emerytury nawet w przypadku, gdy brakuje im rok czasu do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zapewniono, że nie ma w planach zwolnień grupowych, ale został powołany Zespół Zadaniowy, który będzie miał na celu weryfikacje efektywności etatów administracyjnych poprzez ich optymalizację. Głównym celem jest uproszczenie rozbudowanej struktury zatrudnienia. Ponadto Zarząd zamierza zaktualizować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dostosowując go do wymogów wynikających z dyrektyw unijnych. Oczywiście jest to możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Związków Zawodowych będących jego Stronami.

Wspomniano również o problemie i propozycjach działań odnośnie napływu nawozów i produktów zbożowych ze Wschodu. Publiczne opisywanie tego punktu spotkania w powszechnie dostępnym Internecie nie leżałoby w interesie Zakładów. Informacje takie posiadają uczestniczące w spotkaniu Organizacje Związkowe. Członek naszego Związku w ZAP może je uzyskać telefonicznie od Przewodniczącego naszego Związku (DPD).