o nas

Trochę historii Związku


Idea utworzenia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ziemi Puławskiej „Solidność” zrodziła się z potrzeby obrony interesów pracowniczych wielu grup zawodowych zatrudnionych w różnego rodzaju puławskich instytucjach, ośrodkach i placówkach, w których nie działały organizacje związkowe lub działały nieskutecznie.

16 lipca 2008 r. odbyło się zebranie założycielskie Związku, które powołało Komitet Założycielski w składzie: Tadeusz Darczuk, Rafał Nowak, Mariusz Przewłoka, Renata Stefaniak, Monika Szymańska, Ryszard Szubstarski oraz Mariusz Wróblewski z SP ZOZ. Na zebraniu przyjęto uchwałę zatwierdzającą Statut Związku. W zebraniu uczestniczyli ratownicy puławskiego szpitala oraz pracownicy Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

15 listopada odbył się I Zjazd Delegatów Związku, który dokonał wyboru przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Tego samego dnia na swoim pierwszym zebraniu Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: Ryszard Szubstarski – przewodniczący (wybrany przez delegatów), Zbigniew Barankiewicz – wiceprzewodniczący, Artur Margol – wiceprzewodniczący, Rafał Nowak – wiceprzewodniczący, Mariusz Przewłoka – wiceprzewodniczący, Dorota Stochmal – skarbnik oraz Monika Szymańska – sekretarz.

Zarząd Związku zaraz po ukonstytuowaniu zajął się rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Dyrektor jednego z ośrodków za nieprzestrzeganie prawa pracy skazany został przez sąd karny prawomocnym wyrokiem w zawieszeniu. Natomiast dyrektor innego ośrodka również za nieprzestrzeganie prawa pracy wypłacił z kasy miasta na rzecz pracowników ok. 400 000 zł. W innej instytucji doprowadziliśmy do zmian zapisów w Regulaminie Pracy zapewniających dobowy i weekendowy odpoczynek. Poza w/w pracodawcami Związek działa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy, Biedronce, Urzędzie Gminy Puławy, oraz Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Do związku należą również pracownicy Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Do Związku może zapisać się każdy obywatel RP, nawet bezrobotny. Członkowie Związku mogą skorzystać z usług radcy prawnego, który bezpłatnie udziela porad prawnych,redaguje różnego rodzaju pisma, podania oraz pozwy do sądów. Związek jest apolityczny. Poglądy polityczne, światopoglądowe, orientacje seksualne, przynależność rasowa, nie są przedmiotem dyskusji związkowej o problemach pracowniczych. Oceniamy i krytykujemy jeżeli to jest uzasadnione działania pracodawcy, a nie personalnie jego reprezentantów. Przynależność do Związku nie może być krępująca i wstydliwa. Wręcz przeciwnie, członkowie powinni być dumni z działalności swojego Związku i przynależności do niego. W tym Związku drzemie do wykorzystania ogromny potencjał działań na rzecz obrony interesów pracowniczych, nie tylko pracowników zatrudnionych w mieście, ale również zatrudnionych w naszych Zakładach. Wszyscy wiemy jak działają w Zakładach pozostałe organizacje związkowe. Zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych rolą Związku jest obrona interesów pracowniczych, a nie zastępowanie parlamentu, rządu, czy zarządu zakładu. Nie można tworzyć prawa i jednocześnie nadzorować jego egzekwowania. Nie można być pracodawcą i jednocześnie pracobiorcą. Wielu zakładowych działaczy związkowych o tym nie wie, albo nie chce wiedzieć. Zbyt długo zasiedzieli na swoich etatach niektórzy działacze związkowi, zajęci działalnością w strukturach ponad zakładowych i polityką, oderwali się od rzeczywistych problemów pracowników. Innych opanowało lenistwo i zadufanie w sobie polegające na lekceważeniu członków Związku. Weźmy nasze sprawy pracownicze w swoje ręce.

Zapraszamy do Związku tych wszystkich, którzy widzą potrzebę podniesienia dyskursu związkowego na wyższy poziom. Tych, którzy rozwiązywanie problemów pracowniczych widzą poprzez merytoryczną dyskusję i zdolność do zawierania kompromisów Zapraszamy do współpracy osoby szanujące poglądy innych, przestrzegające zasad demokratycznych oraz norm etycznych i moralnych.

Obecne władze

Zarząd

  1. Artur Margol – wiceprzewodniczący
  2. Paweł Mazurek – wiceprzewodniczący
  3. Danuta Paduch Dołowy – wiceprzewodnicząca
  4. Ryszard Szubstarski – wiceprzewodniczący – ryszard.szubstarski@wp.pl – tel. 603 779 992
  5. Monika Szymańska – wiceprzewodnicząca – monikasylwia47@wp.pl
  6. Bartłomiej Tarkowski – przewodniczący – krp.btarkowski@gmail.com – tel. 505 429 460
  7. Andrzej Woźniak – wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna

  1. Zbigniew Bartuzi – członek
  2. Anna Szarpak – przewodnicząca – anna.szarpak@interia.pl – tel. 661 691 609
  3. Zbigniew Żero – członek