Wspólny komunikat Komitetu Obrony Puław ze spotkania w Sejmie RP

Dnia 26.09.2022 r. na zaproszenie Marszałka Sejmu Pana Piotra Zgorzelskiego oraz Europosła Pana Krzysztofa Hetmana odbyło się w gmachu Sejmu RP spotkanie organizacji związkowych skupionych w KOP, na które również zaproszony został Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin – poseł wybrany z ziemi Lubelskiej, który do ostatniej chwili potwierdzał swoje przybycie. Ostatecznie nie pojawił się na spotkaniu i w zastępstwie delegował Wiceministra Karola Rabenda. Na spotkanie przybyła również Wiceprezes ZA Puławy Renata Tyszer oraz przedstawiciele „Solidarności”, którzy do spotkania nie dołączyli, widocznie mieli ciekawsze zajęcia, np. pisanie felietonu przy szlabanie sejmowym.
Przedstawiliśmy Panu Marszałkowi i Panu Ministrowi oraz Europosłowi problem konsolidacji, który polega na drenowaniu, degradacji i marginalizacji naszej spółki przez właściciela, czyli Tarnów. Łamaniu zapisów Umowy społecznej, nieprzestrzeganiu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, braku rozwoju Puław, nowych inwestycji i hamowaniu zakończenia inwestycji rozpoczętych kilka lat temu, co generuje dodatkowo olbrzymie straty dla spółki. Zwracaliśmy szczególną uwagę na strategię Grupy Azoty mówiącą o likwidacji Spółek w Puławach, Kędzierzynie i Policach. Obecnie poszczególne komórki organizacyjne Puław są „wyciągane” ze struktur organizacyjnych Puław i podporządkowywane strukturom tarnowskim bez uzgodnienia ze Stroną Społeczną, Radą Pracowników. Poinformowaliśmy również o bardzo ważnej sprawie, tj. spadku naszych wynagrodzeń. Zwróciliśmy uwagę, że długi postój instalacji nawozowych może skutkować niedoborem nawozów na rynku oraz utratę rynku zbytu naszych produktów, m.in. melaminy. Zasygnalizowaliśmy brak komunikacji na linii Strona Społeczna – Zarząd.Zwróciliśmy wszystkich uwagę na bezprecedensowy brak rzeczywistego nadzoru nad zarządzaniem naszą Spółką, gdyż Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty „Puławy” S.A. jest jednocześnie Dyrektorem Korporacyjnym w Tarnowie i jego przełożonym jest Zarząd Grupy Azoty, a tym samym Prezes Grupy Azoty Puławy.

Europoseł Krzysztof Hetman pytał Wiceministra o dostępność gazu, wysokość marży produktów. Wyraził swoje zaniepokojenie w związku ze wstrzymaniem produkcji.
Wiceminister Karol Rabenda zapewnił nas, że nie ma planów likwidacji Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., a konsolidacja miała na celu chronić zakłady przed wrogim przejęciem. Ograniczenie produkcji związane jest jedynie z wysoką ceną gazu, która przekłada się na cenę nawozów oraz pozostałych produktów. Wiceminister obiecał interwencję w związku z widocznym brakiem dialogu społecznego w Spółce oraz przedstawionych przez nas problemów.
Wiceprezes Zarządu ZAP Renata Tyszer miała na celu zajęcie jak najwięcej ograniczonego czasu spotkania, prezentując statystyki oraz chwaląc działania Zarządu ZAP. Poinformowała obecnych o wzroście wynagrodzeń w wysokości 300 zł brutto na pracownika, uznając to za wielki sukces Zarządu. Przekazała również, że konsolidacja wokół Tarnowa przyniosła wymierne korzyści dla każdej spółki, chwaliła tworzenie w grupie Centrum Usług Wspólnych, które polega na wydzielaniu strategicznych obszarów z naszej Spółki. Kolejnym wielkim sukcesem konsolidacji jest według przedstawiciela Zarządu ZAP sprzedaż pakietowa produktów, polegająca na „ubraniu rolnika w produkty, do których nie jest przekonany”. Na koniec Pani Tyszer dokonała przed Marszałkiem Sejmu promocji własnej osoby.

Wicemarszałek Sejmu podziela nasze obawy i widzi problemy, z którymi do niego przyszliśmy. Nie wyobraża sobie, aby nasz Zakład nie mógł się dalej rozwijać, a co gorsza miał zostać zlikwidowany. Obiecał zaangażowanie i wyjaśnienie przedstawionych tematów naszego Zakładu w rozmowie z Ministrem Jackiem Sasinem, jak również na forum Sejmowym oraz dalszą współpracę z KOP.

Jesteśmy wdzięczni za zorganizowanie spotkania Panu Marszałkowi Sejmu RP Piotrowi Zgorzelskiemu oraz Europosłowi Ziemi Lubelskiej Krzysztofowi Hetmanowi za zaangażowanie i wsparcie, a Panu Wiceministrowi Karolowi Rabenda za reprezentowanie Pana Ministra Jacka Sasina w spotkaniu oraz wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Komitet Obrony Puław

Puławy 27.09.2022 r.

Jeden komentarz do “Wspólny komunikat Komitetu Obrony Puław ze spotkania w Sejmie RP

  1. Pingback: ZAP - Spotkanie Odważnej Załogi z tchórzliwym zarządem korpo (stchórzyli) - SOLIDNOŚĆ

Dodaj komentarz