ZAP – Komisja socjalna

W dniu 19.09.2023 r. odbyło się kolejne  w tym roku posiedzenie Komisji Socjalnej dotyczące przyznania zapomóg pieniężnych dla naszych pracowników i ich rodzin a także dla emerytów i rencistów.

O bezzwrotną pomoc finansową ubiegało się 9 pracowników, jedno dziecko zmarłego pracownika i 10 emerytów. Zgodnie z ustalonym zasadami na rok 2023 a także od oceny sytuacji wnioskodawcy przez Komisję Socjalną z udziałem wszystkich przedstawicieli związkowych  udzielona została pomoc finansowa.

Każda z ubiegających się osób udokumentowała swoją  trudną sytuację materialną w oparciu o przedstawione rachunki/faktury a także zaświadczenia lekarskie świadczące o przebytej  chorobie czy kosztownym i długotrwałym leczeniu. 

Pozytywnie rozpatrzono wszystkie udokumentowane wnioski dostarczone od rencistów i emerytów, natomiast w przypadku pracowników świadczenie przyznano 8 osobom.

Największa przydzielona zapomoga dla naszego pracownika wyniosła 1200 zł, kolejne świadczenia w wysokości  1000 , 800 czy 600  zł przyznane zostały osobom  zgodnie z wprowadzoną tabelą w oparciu o dochód netto przypadający na 1 osobę w rodzinie. 

Ponadto Komisja Socjalna poinformowała o zorganizowaniu Balu Seniora w dniu 19 października br.  dla wszystkich emerytów i rencistów, a także dokonano również wyboru kontrahenta oprawy muzycznej.

Dodaj komentarz