Kondolencje

Z prawdziwym smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci Kol. Władysława Papugi. Władysława znałem od kilkudziesięciu lat. Nasza znajomość zacieśniła się w okresie działalności związkowej. Działaliśmy w różnych organizacjach związkowych, jednakże mieliśmy wspólny cel – obronę interesów pracowniczych. Władysław miał szczególną wrażliwość na los zakładów i na przestrzeganie praw pracowniczych. Tą swoją wrażliwością emanował na innych działaczy związkowych zarażając ich do zbiorowego działania na rzecz dobra wspólnego jakim są nasze Zakłady. Władysław na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako prawy i uczciwy Człowiek.

Rodzinie zmarłego Władysława Papugi składam wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

W imieniu Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego „SOLIDNOŚĆ” i jego Członków.

Ryszard Szubstarski

Dodaj komentarz