ZAP – Komisja Socjalna

W dniu dzisiejszym (21 marca br.) odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej. Przydzielono zapomogi bezzwrotne siedmiu pracownikom oraz 24 osobom będącymi emerytami lub rencistami.

Jeżeli zobaczycie tę informację w mediach społecznościowych, to zachęcamy do składania wniosków pracowników lub byłych pracowników o uzyskane pomocy socjalnej (bez względu na przynależność związkową).

(PM)