Komisja BHP ZAP

W dniu 29.03.2024 obradowała komisja BHP ZAP

W pierwszej kolejności uczestnicy spotkania zapoznali się z danymi dotyczącymi wypadków i ich przyczyn. Na terenie ZAP w I kw. 2024 odnotowano 9 wypadków, kolejne 3 incydenty mające miejsce w marcu są w trakcie rozpatrywania. Wszystkie stwierdzone wypadki zakwalifikowano jako mechanicznie i związane z przemieszczaniem się. W porównaniu do Spółek GA, wypadkowość w Puławach wypada poniżej średniej.

Kolejnym punktem była aktualizacja tabeli norm. Wszystkie zmiany związane były z reorganizacją struktury Spółki.

Przedstawione zostały również aktualne prace w kwestii instalacji dystrybutorów wody w miejsce napojów oferowanych przez STOZAP oraz elektronicznej wersji kartek żywnościowych. Prace i uzgodnienia w tym zakresie wciąż trwają.  

Ostatnim punktem była dyskusja na tematy różne, po której spotkanie zakończono.

(ZB)