ZAP – spotkanie w sprawie premii

Na spotkaniu Prezes poinformował, że jest zwolennikiem powołania zespołu ds. ustalenia wskaźnika wzrostu wynagrodzenia.

Przekazał Organizacjom Związkowym informację o sytuacji w Firmie.
Aktualnie opracowywany jest plan finansowy na 2024r.

Następne spotkania będą kontynuowane.
(PM)