Luxmed w ZAP

Na dzień 20.05.2024 r. przedstawiciele Związków Zawodowych GA ZAP zostali zaproszenie na spotkanie, gdzie przedstawione zostały wyniki negocjacji w sprawie pakietu medycznego (dotychczas LUXMED) dla pracowników GA SA. Spośród zgłoszonych ofert wybrany został ponownie LUXMED.

Aneks umowy dla pracowników całej Grupy jest obecnie podpisywany. Aneks obejmuje kolejne 3 lata. Podobnie jak dotychczas pracodawca ponosi 70 % kosztów pakietu. Nowością jest możliwość rozszerzania pakietu na dodatkowe usługi, jednakże różnicę w stosunku do pakietu „podstawowego” w całości pokrywa ubezpieczony pracownik.

Stawki, jak i szczegóły oferty zostaną udostępnione w intranecie (ZB).