Archiwum kategorii: Uncategorized

ZAP – Komisja Socjalna

W dniu 12.12.2023 r. Komisja Socjalna przy GA ZAP spotkała się w celu rozpatrzenia wniosków pracowników oraz emerytów i rencistów dotyczących bezzwrotnej pomocy finansowej.

Wpłynęło 6 wniosków pracowników, z czego pozytywnie rozpatrzono 5 i wsparto kwotą 7 700 zł. Jeśli chodzi o emerytów i rencistów, Komisja rozpatrzyła 22 wnioski. Dofinansowanie w łącznej kwocie 19 400 zł otrzymało 20 osób.

(ZB)

Rada Społeczna SPZOZ w Puławach

11 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Puławach.

Powołano Centrum Koordynowanej Opieki nad Kobietą i Noworodkiem, utworzono 6 nowych komórek organizacyjnych (punktów pobrań materiałów do badań). Szpital puławski przystąpił do programu „Profilaktyka 40 plus”. Celem programu jest zwiększenie liczby badań profilaktycznych oraz wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Po 1 stycznia 2024 r. zostanie uruchomiony kredyt na rachunek bieżący w kwocie 3 mln zł na bardzo niskim oprocentowaniu udzielony przez Lubelski Bank Spółdzielczy dla bezpiecznego funkcjonowania całego Szpitala.

Wasz kolega Artur Margol