ZAP – Komisja Socjalna

W dniu 12.12.2023 r. Komisja Socjalna przy GA ZAP spotkała się w celu rozpatrzenia wniosków pracowników oraz emerytów i rencistów dotyczących bezzwrotnej pomocy finansowej.

Wpłynęło 6 wniosków pracowników, z czego pozytywnie rozpatrzono 5 i wsparto kwotą 7 700 zł. Jeśli chodzi o emerytów i rencistów, Komisja rozpatrzyła 22 wnioski. Dofinansowanie w łącznej kwocie 19 400 zł otrzymało 20 osób.

(ZB)

Rada Społeczna SPZOZ w Puławach

11 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Puławach.

Powołano Centrum Koordynowanej Opieki nad Kobietą i Noworodkiem, utworzono 6 nowych komórek organizacyjnych (punktów pobrań materiałów do badań). Szpital puławski przystąpił do programu „Profilaktyka 40 plus”. Celem programu jest zwiększenie liczby badań profilaktycznych oraz wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Po 1 stycznia 2024 r. zostanie uruchomiony kredyt na rachunek bieżący w kwocie 3 mln zł na bardzo niskim oprocentowaniu udzielony przez Lubelski Bank Spółdzielczy dla bezpiecznego funkcjonowania całego Szpitala.

Wasz kolega Artur Margol

Kondolencje

Z prawdziwym smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci Kol. Władysława Papugi. Władysława znałem od kilkudziesięciu lat. Nasza znajomość zacieśniła się w okresie działalności związkowej. Działaliśmy w różnych organizacjach związkowych, jednakże mieliśmy wspólny cel – obronę interesów pracowniczych. Władysław miał szczególną wrażliwość na los zakładów i na przestrzeganie praw pracowniczych. Tą swoją wrażliwością emanował na innych działaczy związkowych zarażając ich do zbiorowego działania na rzecz dobra wspólnego jakim są nasze Zakłady. Władysław na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako prawy i uczciwy Człowiek.

Rodzinie zmarłego Władysława Papugi składam wyrazy współczucia i głębokiego żalu.

W imieniu Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego „SOLIDNOŚĆ” i jego Członków.

Ryszard Szubstarski

ZAP – posiedzenie Komisji BHP

W piątek 29.09.2023 r. o godzinie 10:00 w świetlicy budynku B6 na przedpolu zebrała się komisja BHP.

Na początku spotkania omówione zostały wypadki przy pracy, których w GA ZAP do dnia spotkania wystąpiło 17. Jak zauważono, średnio stanowiło to około połowę wypadków w porównaniu do lat ubiegłych. 

Kolejnym punktem było omówienie zmian w planie operacyjno ratowniczym GA ZAP. Większość z nich związana była z przejęciem uprawnień dla zdarzeń poza Spółką przez Państwową Straż Pożarną.

Następnie zaprezentowano nowe tabele norm, głównie na pakowniach, gdzie dopuszczono możliwość wyboru zabezpieczenia BHP w postaci rękawic i okularów ochronnych z uwagi na różne preferencje pracowników i wygodę użytkowania. Dodane zostały wkładki bawełniane do rękawic, które chronią na wypadek niskich i wysokich temperatur.

Przedstawiono też nowy system zaopatrywania w odzież ochronną, którego główną ideą jest dostępność odzieży dla pracowników od ręki. Omawiane były również prace nad zmianą sposobu zaopatrywania pracowników w wodę pitną. Na podstawie bardzo dobrych opinii pracowników  korzystających z testowo ustawionych dystrybutorów wody, miały by one zastąpić tę z rozlewni STOZAP. Przedstawiono także pomysły na zastąpienie dotychczasowych – papierowych kartek żywnościowych elektronicznymi formami rozliczeń posiłków profilaktycznych. Wszystkie trzy sprawy są w trakcie uzgodnień.

Dyskutowano także kwestie badań okresowych i problemy związane ze zwiększoną ich liczbą po okresie pandemii. Po dyskusji nastąpiło podsumowanie i na tym spotkanie zakończono. (ZB)